FNI က Myanmar Vacation Festival 2019 တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျပသခဲ့

ပထမအမ်ိဳးသားအာမခံ (FNI) က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၂ ရက္ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ Pullman Yangon Centrepoint Hotel (Grand Ballroom) တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ Myanmar Vacation Festival 2019 တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

 

အဆိုပါ Myanmar Vacation Festival 2019 တြင္ FNI အေနျဖင့္ အာမခံျပခန္းအျဖစ္ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္းမွဟိုတယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား၊ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ စံုလင္စြာ ျပခန္းမ်ားခင္းက်င္းျပသခဲ့သည့္အျပင္ ခရီးသြားဘေလာ့ကာမ်ား၏ Talk Show မ်ား၊ Workshop ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္မ်ား၊ ဂိမ္းအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ စည္ကားၿမိဳင္ဆိုင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 

ထိုခရီးသြားပြဲေတာ္ႀကီးတြင္ FNI အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားကို ခရီးသြားလာၾကမည့္ မိတ္ေဟာင္းမိတ္သစ္မ်ားအတြက္ ခရီးသြားအာမခံအေၾကာင္းကို အထူးဝန္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ၿပီး ခရီးသြားအာမခံထားရွိျခင္းအားျဖင့္ ရရွိႏိုင္မည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ FNI မွ လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိေသာ အာမခံအမ်ိဳးအစား (၁၈) မ်ိဳးကိုပါ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ဝန္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ၾကပါသည္။

 

FNI အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားက႑ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အာမခံစနစ္ျဖင့္ အကာအကြယ္ျပဳေစရန္၊ ျမန္မာ့အာမခံနယ္ပယ္ ပိုမိုတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားမ်ားအၾကား အာမခံအေၾကာင္း ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ကာ အသံုးခ်လာတတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အာမခံျပခန္းပါဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

ေသာကကင္းေဝးစိတ္ေအးေစႏိုင္ FNI